Site duyuruları

Ortak Dersler Ara Sınav Duyurusu

Ortak Dersler Ara Sınav Duyurusu

Yanıt sayısı: 0

Üniversitemiz Senatosu' nun 13.03.2019 tarih ve 2019/13 sayılı Oturum 07 ve 08 nolu kararlarına göre;
 

  • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yüz yüze öğretim yoluyla verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II ve Yabancı Dil (İngilizce) II derslerinin ara sınav tarihi 5 Nisan 2019 Cuma günü Saat 14:30-16:00 arasından yapılmasınaın kabulüne,
 
  • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından uzaktan öğretim yoluyla verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II ve Yabancı Dil (İngilizce) II derslerinin ara sıanvı elektronik ve gözetimsiz olacak şekilde Aday İşlemleri Sistemi (http://sis.harran.edu.tr) üzerinden 25 Mart 2019 saat 00:00'da başlamasına ve 05 Nisan 23:59'da sona ermesine ve her ders için öğrencilere 30 dakika süre verilmesinin kabülüne 
 
oy birliği ile karar verilmiştir. 

Yüz yüze öğretim yoluyla verilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II ve Yabancı Dil (İngilizce) II dersilerinin ara sınavları için  öğrencilerimizin bağlı oldukları Fakülte/Yüksekokulu/MYO'ya göre girecekleri sınav binaları aşağıda verilmiştir. 5 Nisan 2019 Saat 13:30'da Sınav Binalarında bulunmaları gerekmektedir.