Site duyuruları

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Önemli Duyuru

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Önemli Duyuru

Yanıt sayısı: 0

30 Mart 2020 tarihi itibariyle başlamış olduğumuz uzaktan eğitim süresince, öğretim elemanlarımız tarafından öğrenme yönetim sistemine yüklenen her türlü ders materyali (ders dokümanı, ses kaydı, video kaydı) sizlerin erişimine açık hale getirilmiştir. Dönem sonuna kadar eklenecek yeni materyaller yine her hafta erişiminize sunulacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde, bütün verilerin üniversitemiz bünyesinde tutulması gerekliliği nedeniyle, söz konusu dijital platform üzerinden sizlere sunulan materyallerin, sosyal medya da dahil başka bir platformda paylaşılmaması, canlı yürütülen derslerin, ses kayıtlarının ve video kayıtlarının herhangi bir cihazla kayıt altına alınmaması gerekmektedir. Aksi halde, oluşacak tüm faaliyetler KVKK kapsamında öğretim elemanlarımızın kişisel verilerinin amaç dışı kullanımı ve ihlali anlamına gelecektir.

Bu doğrultuda yapılacak ihlallerin Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunları gereğince hukuki ve cezai sorumluluğu olduğu konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu tarz ihlallerin tespit edilmesi durumunda üniversitemizin herhangi hukuki/cezai bir sorumluluğunun olmadığını bununla ilgili tüm sorumluluğun KVKK ihlali yapan kişi/kişilerde bulunacağını; işbu bildirimimizin KVKK’nın 8. ve 10. maddesi kapsamında bilgilendirme niteliğinde olduğunu önemle ifade etmek isteriz.

Bu noktada öğrencilerimizin söz konusu ders materyallerini herhangi bir platformda paylaşmayacaklarına inanıyor ve bu hususta kendilerine güveniyoruz.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ